Bir Sayfa Seçin
 

MÜŞTERİ ODAKLI SUNUM HAZIRLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI

Güncel ve iş yaşamında yaptığımız faaliyetleri anlatmak için sunum yaparız. Sunumun şekli,  görselleri teknolojiyle desteklediğinde daha etkili olmaktadır. Bu eğitimde sunumlarda ne kadar görsel, ne kadar sözel ifade kullanmalıyızı göreceğiz. Ayrıca, bilgisayar programları ve webservisler aracılığıyla etkili ve akılda kalıcı sunumlar hazırlamayı örneklerle öğreneceğiz.
Sunuşun içeriği ne olursa olsun, dinleyicilere aktarılmak istenen konu mantıksal sırada, görsel ve sözel öğelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması dinleyicilerin dikkatini çektiği gibi katılımlarını da sağlayacaktır.

 • Dinleyici kitlesine göre sunulacak konunun (giriş, gelişme, sonuç) yapılandırılması
 • Sunuların etkisinin arttırılması için sözel-görsel ve renk harmoni kullanımı
 • Powerpoint’in, Keynote’ın ve prezi gibi program ve web servisleri  sunum hazırlamada da ve sunumları güçlü kılmada zaman ve kalite sağlayacak özelliklerinin bilinmesi
 • Çeşitli konularda hazırlanmış uluslararası firma sunumlarıyla deneyimin transfer edilmesi
 • Katılımcıların öğretilen konuların ana esaslarını bilgisayar başında uygulayarak öğrenmeyi beceriye dönüştürmeleri
Bilgilendirme veya ürün ve hizmet satışı için sunum powerpointi kullanarak sunum hazırlayan kişiler içindir. Katılımcıların eğitimde öğrenecekleri sunumun temel prensipleri ve uygulamalarla dinleyici üzerinde önemli etkiler bırakacak sunumlar hazırlayacaklardır.
 1. Sözel Öğelerin Slaytlarda kullanılması
 • Amaçları Belirleme ve Amaçlara Göre Sunumun Yapısının Oluşturulması
 • Başarılı Bir Sunum İçin Hazırlık İpuçları
 • Sözel Öğelerin İdeal Akışı
 • Beş Duyu Açısından Sunuyu Yapılandırma (Görsel,İşitsel,Dokunsal,Tatsal,Kokusal)
 • Sözel Öğelere Güç Katılması (Mizah, Vurgu, Renk Ve Görsel Destek, Vs.)
 • İzleyici Kitlesine Göre Sözel Güç Öğeleri
 • Dikkat Çekici Başlık veya Açılış Sayfası Oluşturma
 • Sunumun Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümlerinin Tasarlanması
 • Sunum Notunun ve Dağıtım Notlarının Hazırlanması
 • Topluluk Önünde Sunum Yapacaklar İçin Bilgi Kartlarının Hazırlanması

2. Sözel Öğelerin Slaytlarda Kullanılması

 • Sunumun Bütünselliği Açısından Sayfa Kimliği Oluşturulması
 • Anlatılmak istenilen konularla ilgili metinlerin sayfalarda nasıl yer alacağı
 • Verilmek istenilen mesajlarda vurgu ve anlamaları açısından renk, font, biçim

Açısından cumle ve kelimelerin kullanılması

3.Görsel Öğelerin Kullanımı

 • Konunun anlaşılması açısında görsellerin beş duyuyu (gör, işit, dokun, kokla,tad) kullacak şekilde kullanımı
 • Resim, Video, Grafik Öğelerinin Etkin Kullanımı
 • Flash ve Powerpoint Animasyonlarının Etkin Kullanımı
 • Sunum Türüne Göre Görsel Öğelerin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Sözel Öğeleri Destekleyecek Tutarlı Görsellerin Seçilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Powerpointi Kullanarak Sunumları Güçlendirme

 • Profesyonel Sunum Hazırlamanın Pratik Yöntemleri
 • Slaytlarda ve sunumun tamamında dinleme, görsel ve katılım sağlamak amacıyla

Powerpoint öğelerinin kullanılması

 • Anlamayı Dinleyici Kitlesinin Sunuma Katılımını Sağlaması Amacıyla Kullanılacak

Powerpoint Öğeleri

 • Sunum Sırasında Gelebilecek Sorulara Göre Sunumun Bütünlüğünün Korunması ve Konunun Anlaşılabilirliği Açısından Powerpoint Özelliklerinin Kullanılması

5.Keynote İpuçları

 • Yeni sunum ve tema seçimi
 • Yeni slide, metin ve fotoğraf eklemek
 • Tablo, Grafik ve Şekil Eklemek
 • Geçişler
 • Sunum Modu

6. prezi.com, photopeach.com web servisleri kullanılarak sunum hazırlama

7. Ulusal Ve Uluslar Arası Firmaların ve Firmalarda Çalışmış Olan Sunum Hazırlama Becerisi Olanların Çeşitli Konulardaki Örnek Sunumlarının İncelenmesi (8 Adet Seçilmiş Sunum)

8.Öğrenilen Konularla İlgili Katılımcıların Sunum Hazırlaması

Levent KARADAĞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. 1986 -2002 yılları arasında ulusal ve uluslar arası firmalarda Bilgisayar Öğretmeni, Analist/Programcı, Sistem Analist, Proje Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Müdürü, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bir milyondan fazla kod satırı olan,  IBM Amerika, Microsoft Amerika’nın desteği olan projelerde liderlik yaptı. 1986 yılından beri 100’den fazla yazılım projesinde görev aldı. Bilgisayar Programlama Dili, İnternet Pazarlama ve Başarı Öyküleri, İnternet Girişimciliği Atölyesi başta olmak üzere yayınlanmış 6 adet kitabı vardır. 2000 yılında TBD bünyesinde kurduğu Yazılım Proje Yönetim Çalışma Grubu ile 100’e yakın Proje Yönetim Seminer ve Organizasyonunda düzenleyen ve konuşmacı olarak yer aldı. İstanbul Çevre Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü ve Üç Adet AB Projesini hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almıştır. Karadağ, Kurucu ortaklığında bulunduğu ‘Bilişim Firması’ ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Proje Yönetimi’ eğitimleri verdi.   Karadağ, aynı zamanda 4 yıl TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Karadağ, 1987 yılından beri Programlama Dilleri, Proje Yönetimi, İş Analizi, Sunum Teknikleri, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Takım Yönetimi Bilişim Güvenliği, Dijital Pazarlama vb. konularında yüzden fazla eğitim vermiştir.