Bir Sayfa Seçin

STRATEJİK DÖNÜŞÜMCÜ VE YENİLİKÇİ LİDERLİK

Katılımcıların, günümüzün şartlarını ve gelecek eğilimlerini sağlıklı biçimde yorumlayıp, liderlik yetkinlik ve tutumlarını stratejik, dönüşümcü ve yenilikçi kılmalarını sağlamayı hedefleyen bir eğitimdir.
İster hayatta kalma mücadelesi olsun; ister büyüme, yenilikçilik ya da sürdürülebilirlik… Her durumda, bir yön, yol haritası ve değişim söz konusu olacaktır. Kuruluşlar, kaynak, varlık ve yetkinliklerini; insan, bilgi ve sosyal sermaye ile bütünleştirerek gelişebilirler.  Kuruluşların gelişmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir olmasında, ‘Stratejik ve Dönüşümcü Liderlik’ karması, üstlendikleri roller ve yetkinlikler büyük önem taşımaktadır.

Salt günlük işleyişi ve kısa dönemli iş sonuçlarını karşılamakla kuruluşlar ayakta kalamıyor. Liderler kuruluşlarına vizyon belirlemek, yön çizebilmek, stratejiler geliştirmek durumunda. Vizyon, insanların değerlerine ve ‘anlam’ gereksinimlerine hitap eder; ortak hedef belirlenmesini destekler. ‘Stratejik Lider’lerin derin yetkinliklere sahip olması gerektiğini vurguluyoruz. Stratejik Liderler, açık, sözünü tutan, tutarlı davranan, kendisini takip edenleri ve paydaşlarını önemseyen kişiler… Bilginin önemini kavramış, paylaşımcı, kuruluşunda ve paydaş ilişkilerinde gerçekten neler olduğunu anlama dürtüsündedirler… Erişilebilir ve iletişime açık, ilişki ve etkileşimleri güçlü, olumlu etki bırakabilen kişiler… Ekiplerini ve paydaşlarını vizyon ve stratejiler etrafında odaklayabilme becerileri var… Sürdürülebilirlik onların temel gündemleri… Değişime inanan, tetikleyen kişiler. Ancak tüm bu yetkinlikleri, icraate ve iş sonuçlarına yansıtabilmek, ‘Dönüşümcü Liderlik’ ile mümkün. Teknik, organizasyonel ve stratejik becerilerin biraraya geldiği liderlik; dönüşümü yöneten ve ortam oluşturan kişiler. Aslında tek kişi elinde toplanmamış, dağıtık liderlik ekiplerine gereksinim var. Liderliği yaygınlaştırmak gerek. Liderler, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve kültürün doğal bir parçası haline getirilmesinde önemli roller üstlenirler. Kimi zaman girişimci, kimi zaman sponsor/destekçi ya da danışman, kimi zaman da eleştirmen ve kurumsal lider yönlerini öne çıkarmaları gerekir.

Katılımcılarla etkileşimli biçimde gerçekleştireceğimiz Seminerimiz, günümüzün değişen koşullarına göre daha etkili bir liderliğin nasıl sergilenebileceğine ışık tutacaktır.

 • Kime Lider Denmeli?
 • Liderler Gerçekte Ne Yaparlar?
 • Liderlerin Rolleri
 • Kimlik ve Liderler
 • Etik Liderlik
 • İşbirliği ve Etkileşim Odaklı Liderlik
 • Liderlerin Ekip Gelişimindeki Rolleri
 • Farlı Liderlik Tarzlarının Kıyaslanması
 • Dönüşümcü Liderlik:
 • Sürekli daha yüksek amaçlara erişebilmek amacıyla takipçilerine ve diğer liderlere ilham veren, onları etkileyebilen, motivasyon ve morallerini yüksek tutabilen liderlik.
 • İşlemsel Liderlikten farkı nedir?

 

 • Stratejik Liderlik:
  • Stratejik Liderliğin özü: öğrenme yeteneği, özümseme ve uygulama, yeni bilgiyi algılama, iç ve dış uyumluluğu koruma, sürekli yönetsel bilgelik (Boal & Hooijberg; C. Mortimer)
  • Stratejik Liderlik neden önemli?
  • Stratejik Liderliğin İşlevleri
  • Öğrenen Organizasyonlar
 • Yenilikçi Liderlik:
 • Yenilikçilik Çerçevesi
 • Yenilikçiliğin Yaşam Döngüsü
 • Yenilikçiliği Huy Haline Getirmek
 • Kurumsal Girişimcilik
 • Yenilikçilikte Liderlik Rolleri
 • Liderlikte ‘Zeka’nın Önemi: Entellektüel, Duygusal, Kurumsal, Sosyal ve Diğerleri.
 • Stratejik, Dönüşümcü ve Yenilikçi Liderlik Yetkinlikleri Nasıl Geliştirilir?
Günümüzün şartlarını ve gelecek eğilimlerini sağlıklı biçimde yorumlayıp, liderlik yetkinlik ve tutumlarını stratejik, dönüşümcü ve yenilikçi kılmak isteyen Yöneticiler, Liderler, Potansiyel Yöneticiler ve Liderler, İnsan Kaynakları Yöneticileri.